Oldal kiválasztása

Hasznos tudnivalók az utánfutó használónak

A kép csak illusztráció.

Rakodásra vonatkozó ismeretek

A pótkocsira vonatkozó műszaki adatok:
A szélessége nem lehet több, mint 2,55 m.
A magassága nem lehet több, mint 3 m.

A rakományt egyenletesen és úgy kell elhelyezni, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa, és úgy legyen rögzítve, hogy le ne csúszék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék, az elkerülhetetlennél nagyobb zajt és szennyeződést ne okozzon.

A rakomány elhelyezésénél a pótkocsi súlypontváltozását figyelembe kell venni. A pótkocsi kapcsoló feje a vonóhorgot 45 kg-nál nagyobb erővel nem terhelheti. Nemcsak nagy terhelést nem adhat a vonó járműnek a vonóhorgon keresztül, de annak hátsó részét sem emelheti meg, mert akkor a járműszerelvény vezethetősége jelentős mértékben megváltozik, ezért a vonóhorog terhelése mindig történjen meg. A pótkocsi csatlakoztatásakor ne feledkezzünk meg az elektromos kábelek csatlakoztatásáról, a lámpák működésének leellenőrzéséről, és a biztosító lánc felhelyezéséről.

Mekkora utánfutó vontatható “B” kategóriás jogosítvánnyal?

Törvényi hivatkozás (326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet)
B” kategóriával vezethetők

  • A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű
  • Az előző pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg
  • Az első pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

Ahhoz, hogy a fenti kormányrendelet egyértelmű és könnyen megérthető legyen, kicsit jobban kifejtjük.

Elsősorban érdemes meghatározni, hogy mi számít könnyű és nehéz pótkocsinak. Ez az utánfutó össztömegére vonatkozik. 750 kg össztömeget meg nem haladó utánfutó esetében könnyű pótkocsiról, 750 kg össztömeg felett pedig nehéz pótkocsiról beszélünk. A vontató autó saját tömegéről, és a vontatható megengedett legnagyobb össztömegről a jármű forgalmi engedélyében tud tájékozódni! Az autó forgalmi engedélyében külön fel van tüntetve, hogy fék nélküli utánfutó esetében mekkora, és fékes utánfutó esetében mekkora össztömeget vontathat.

A kormányrendelet 1. pontja általános szabálynak tekinthető, tehát abban az esetben vontathatunk “B” kategóriás jogosítvánnyal utánfutót (legyen az könnyű vagy nehéz pótkocsi) ha a vontató autó maximum 9 személyes (vezetővel együtt) és maximum 3500kg a megengedett legnagyobb össztömege.

A kormányrendelet 2. pontja kifejezetten a könnyű pótkocsi vontatására vonatkozó szabályt részletezi, azaz az első szabály betartása mellett akkor vontathatunk “B” kategóriás jogosítvánnyal utánfutót, ha az utánfutó össztömege maximum 750 kg, az autó össztömege maximum 3500 kg, és a járműszerelvény (autó + pótkocsi) együttes megengedett legnagyobb össztömege maximum 4250 kg. Ennek alapján egy kistehergépkocsival is vontathatunk könnyű pótkocsit B kategóriás jogosítvánnyal.

A kormányrendelet 3. pontja, pedig kifejezetten a nehéz pótkocsik vontatására vonatkozik, ami még “B” kategóriás jogosítvánnyal húzható. A 750 kg össztömeget meghaladó nehéz pótkocsi vontatása abban az esetben megengedett B kategóriás jogosítvánnyal, ha az utánfutó össztömege maximum akkora mint a vontató autó saját tömege, de a komplett járműszerelvény együttes össztömege maximum 3500kg lehet.
Ennek alapján B kategóriás jogosítvánnyal elvontatható egy nehéz pótkocsi, ha Pl. 1,3 tonna a vontató jármű súlya, a nehéz pótkocsi össztömege pedig 1 tonna.

Tehát nehéz pótkocsi vontatásánál figyelni kell a vontató jármű saját tömegére, pótkocsi össztömegére, valamint a járműszerelvény együttes tömegére is!

Ha az előzőekben említett kritériumokba nem fér bele vagy a pótkocsi, vagy pedig a vontató jármű, akkor “B+E” kategóriás jogosítványra lesz szüksége, hogy szabályosan közlekedjen a járműszerelvény!

Figyelem! További kitétel, hogy a B kategóriával rendelkező sofőr ne számítson tanuló vezetőnek, ugyanis kezdő vezetői engedéllyel az illető nem vontathat! (Minimum 2 éves vezetői tapasztalat szükséges).

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség utánfutóval közlekedve?

Autópályán: 80 km/h
Autóúton/országúton: 70 km/h
Lakott területen kívül: 70 km/h
Lakott területen belül: 50 km/h

Kell -e autópálya-matrica az utánfutóra?

Abban az esetben, ha a vontató jármű személygépkocsi, és legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas jármű (D1 kategória), akkor nem szükséges az utánfutóra külön autópálya e-matricát vásárolni! Elégendő ha a vontató személyautó rendelkezik érvényes e-matricával az útdíjköteles úton!

A műszaki tartalom megváltoztatásának jogát a cég fenntartja.
A fotók eltérhetnek a valóságtól.